Το ιατρικό επιτελείο του Serpanos FC αποτελείται από τους:

  • Βασίλης Κεραμίδας ( Φυσικοθεραπευτής)
  • Γιάννης Κεραμίδας ( Φυσικοθεραπευτής)
  • Δ. Σκόρδας ( Φυσικοθεραπευτής)
  • Σπύρος Παπανικολάου (Ορθοπαιδικός)